Projekt : Optimalizace provozních nákladů a snížení emisí spojených s provozem firemního vozidla společnosti Mediacentrum a.s.

Projekt : Optimalizace provozních nákladů a snížení emisí spojených s provozem firemního vozidla společnosti Mediacentrum a.s.

Projekt : Optimalizace provozních nákladů a snížení emisí spojených s provozem firemního vozidla společnosti Mediacentrum a.s.

Strategie společnosti ve střednědobém horizontu v oblasti optimalizace energetických nákladů je úzce spjata s plánovaným využíváním obnovitelných zdrojů.

Jako první krok v komplexní strategii je pořízení elektrického vozidla ,která nahradí vozidlo se spalovacím motorem, které společnost používá pro pohyb po městské aglomeraci – Kutné Hory. Tato aglomerace je významným kulturním dědictvím zapsaným v UNESCO .

Toto vozidlo bude v dalších fázích díky svým technologickým možnostem sloužit po propojení se stávajícími energetickými systémy a jejich dalším rozvoji (sw aplikace pro monitoring a řízení) jako úložiště energie získané pomocí obnovitelných zdrojů

Investice do řídícího systému, monitoringu a energetického skladu je nedílnou součástí střednědobé strategie rozvoje společnost s cílem vytvoření poloostrovního energetického systému

Hlavní cíle projektu :

• Snížení emisí způsobených provozem firemního vozidla v aglomeraci Kutná hora

• Zapojení elektrických vozidel do energetických systémů společnosti

• Snížení provozních nákladů firemních vozidel

Přínosem projektu je využití elektrických vozidel pro v chráněné městské zóně , snížení produkce emisí , snížení nákladů spojených s provozem firemních vozidel a komplexní využití technologie elektrických vozidel nejen pro zajištění dopravy .