SEO analýza, optimalizace a servis webových stránek

SEO (Search Engine Optimization) neboli optimalizace pro vyhledávače zahrnuje soubor činností, jejichž cílem je zlepšení uživatelského komfortu a zvýšení návštěvnosti webu. Optimalizované internetové stránky umísťují vyhledávače na daná klíčová slova na vyšších pozicích. Pokud chcete, aby v neplaceném vyhledávání váš web našli vaši klienti, bez optimalizace se neobejdete.

 

Co je SEO analýza

Smyslem SEO analýzy je zhodnocení kvality internetových stránek. Pokud se vaše stránky neumísťují na první případně druhé stránce na důležitá klíčová slova, doporučujeme vám provést rozbor on-page a off-page faktorů. Navrhneme pro vaše stránky soubor opatření, která jejich pozici ve vyhledávačích zlepší.

 

Co je SEO optimalizace

SEO optimalizace stránek obnáší řadu dílčích zásahů v samotné struktuře webu a jeho kódu. Vedle těchto on-page změn dochází v období několika měsíců k získávání kvalitních zpětných odkazů, které zvyšují důvěryhodnost webových stránek. Vyhledávače pak optimalizovaný web postupně umísťují na vyšších pozicích na důležitá klíčová slova.

 

Co je SEO servis a co nabízíme našim klientům

SEO servis představuje soubor úkonů, které povedou ke zlepšení pozic ve vyhledávačích na důležitá klíčová slova. Jeho součástí jsou SEO reporty, jež dokládají změny v kondici webu. Tyto výsledky jsou díky použití nástoje Google Analytics (a dalších speciálních SEO nástrojů, které používáme) velmi přesné.