Copywriting – tvorba textů

Copywriting předsvavuje tvorbu přesvědčivých marketingových textů. Při této kreativní činnosti vznikají texty, které mají za úkol návštěvníky webu upoutat natolik, aby provedli požadovanou akci. Kvalitní text by měl být stylisticky a gramaticky správný, unikátní, důvěryhodný, přesvědčivý, pozitivní a čtivý.

 

Copywriting a web

Texty na internetu musí mít jinou strukturu než například v tištěné knize, neboť uživatelé webové stránky nečtou, ale pouze „skenují očima“. Proto musí být texty na webových stránkách členěné do menších odstavců, jež jsou opatřeny nadpisy. Důležitá slova musí být vizuálně odlišena, aby uživatele zaujala a usnadnila mu procházení textem.

 

Copywriting a SEO

V procesu optimalizace se je třeba texty uveřejněné na internetových stránkách upravit s ohledem na vyhledávače. Smyslem je, aby text obsahoval přiměřené množství daných klíčových slov, jež by měla být zvýrazněna tagem „strong“. Klíčová slova by se měla nacházet také v titulku stránky, nadpisu, podnadpisu a úvodním odstavci.

 

Tvorba textů pro webové stránky

Základním předpokladem úspěšného webu jsou optimalizované texty, jež jsou strukturované podle způsobu čtení webových stránek. Velmi dobře si ve vyhledávačích povedou texty, které jsou schopné přinést přínosnou odpověď na dané klíčové slovo. Takové texty mohou být velmi úspěšné.

 

Pravidla psaní textů

Texty pro webové stránky musí být přehledně členěné, opatřené nadpisy různých úrovní a měly by mít klíčová slova vizuálně odlišená tagem „strong“. Důležitým pravidlem je unikátní obsah. Pokud se stejný text nachází na jiných webových stránkách, můžou vyhledávače vaše stránky odmítat indexovat.

 

Kdo je copywriter

Copywriter je tvůrce textového obsahu webu. Jeho úkolem je vytvářet texty s ohledem na pravidla, podle kterých se tvoří webové texty a zejména texty s ohledem na SEO. Další jeho činností je vytváření kreativních textů, jež přimějí uživatele webové stránky k určité požadované akci.

 

Jak texty tvoříme

Můžete se spolehnout na to, že náš copywriter dokáže vytvořit nejen texty optimalizované pro vyhledavače, ale takové, které přimějí návštěvníky stránek k požadované akci.

 

Naše nabídka

Na copywritingu ve firmě Mediacentrum spolupracuje copywriter se SEO konzultantem. Výsledkem jsou texty, které splňují jak marketingová hlediska, tak pravidla SEO optimalizace.